Vapaus Valita

Ihmisten Kulttuuri manipuloi ihmisiä siinä määrin, että eläimillä se purkautuisi häiriökäyttäytymisenä. ”Löydä itsesi” kaltainen elämäntarkoitus on hukutettu rauhaa, vapautta ja kannustamista tuputtaviin iskulauseisiin, mitkä lopulta ohjaa energian markkinavoimien pussiin. Ihmisten kapasiteetti ja elämäntarkoitukset määräytyvät näin elintason ylläpitämisen vaikeuteen. Se on eriasia, kuin itse eläminen, koska systeemissä elintason ylläpitäminen vaati "silmien" sulkemista, ei avaamista, jolloin todellinen itsensä löytäminen voisi alkaa.

Elämä ei sinänsä tarvitse, kuin yhteisön. Kaikki muu on opeteltua tarvetta. Vapautta lähdetään siis etsimään väärästä suunnasta, koska kukaan ei ole vapaa, ennen kuin yhteisö on. Individualismi on syntynyt tästä tarpeesta. Halusta olla vapaa.

Individualismi on lähes täydellinen vapauden vastakohta, koska terve ihminen alkaa pitämään huolta yhteisöstään automaattisesti. Individualismia ei siis edes tarvita. Nyt sille faktalle ei anneta tarpeeksi voimaa ja kannustusta. Yksilötason vapaus on harhaoppi. Vapaalle ihmiselle ei tarvitse erikseen kertoa onko hän on vapaa.

Ihmiset eivät ole tarpeeksi kehittyneitä saadakseen tämän hetkisen elintason, kuten arki-teknologiatason, koska nyt se luodaan riistämällä heitä, joilla on kaikista vähiten. Vapaus ja kärsimys ovat kollektiivisia tunteita. Itsensä löytäminen on myös kollektiivinen matka, koska ihmisten etsimä totuus on muuttumaton totuus, jonne kaikki lopulta päätyvät, jos he haluavat sitä vapautta. Todellista vapautta.